ร่วมสนับสนุนโครงการ

“มีหลายวิธีที่คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยุติความรุนแรงต่อเด็กได้ นอกจากจะหยุดใช้ความรุนแรงต่อเด็กที่คุณดูแลแล้ว คุณยังสามารถช่วยเหลือเด็กคนอื่นที่กำลังเผชิญความรุนแรงอยู่ ณ ขณะนี้ได้ เพราะความรุนแรงต่อเด็กสามารถป้องกันและหยุดได้โดยพวกเราทุกคน”

ร่วมกันเผยแพร่

ให้ความรู้ โดยการริเริ่มตั้งกลุ่มยุติความรุนแรงในโรงเรียน ที่ทำงานหรือชุมชนเพื่อถกประเด็นหาทางยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น หรือป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้น และแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ ให้กับทางยูนิเซฟ สื่อท้องถิ่นและบุคคลทั่วไป

คุณครูสามารถให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงต่างๆ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรท้องถิ่นที่ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง หรือผู้พบเห็นการกระทำรุนแรง จัดงานอภิปรายสำหรับคนทั่วไป หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ชุมชนกำลังดำเนินการทำเพื่อแก้ปัญหา เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และหาจุดบกพร่องแก้ไขเพิ่มเติม

ร่วมกันจัดกิจกรรม

จัดกิจกรรมยุติความรุนแรงในเด็ก เชิญชวนเด็กและคนในชุมชนมาร่วมกันทำกิจกรรม วาดรูป ทำวิดีโอต่างๆ ที่เกี่ยวกับการหยุดความรุนแรง และเผยแพร่ในโรงเรียน ชมรม ศูนย์รวมชุมชน หรือการจัดเดินขบวน แฟลชม็อบ เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก

รวมถึงช่วยเหลือเด็กในชุมชนที่ถูกกระทำความรุนแรงโดยการศึกษาช่องทางการขอความช่วยเหลือให้เด็กหากพบเห็นเด็กถูกกระทำด้วยความรุนแรง เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 สายเด็ก 1387 หรือเข้าร่วมองค์กรต่างๆที่ทำงานด้านคุ้มครองเด็กเพื่อหาข้อมูลวิธีการช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาแก่เด็กอย่างถูกต้อง

ร่วมกันส่งต่อ

แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ แสดง #ENDviolence ตามสื่อต่างๆที่ทำได้

ร่วมแบ่งปันสื่อ คำพูด หรือวิดีโอดีๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือถ่ายรูปพร้อมแสดงสัญลักษณ์ #ENDVIOLENCE หรือแชร์ #ENDVIOLENCE ทางสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อแสดงจุดยืนว่าความรุนแรงต่อเด็กเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ อย่าลืมแท็กมาที่ @Unicef_Thailand

silhouette image
Take 5

ร่วมกันแชร์และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการยุติความรุนแรง

#ENDviolence hashtag

สนใจเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ
โปรดคลิ๊ก อ่านรายละเอียดได้ที่นี่